No New Posts General Discussion

สำหรับสนทนาทั่วไป ถามข้อสงสัย ห้ามพูดถึงคนนอก กฎหมาย หากจำเป็นให้ใช้นามสมมุติ

235 Posts
49 Topics

Last post by นายสาธิต เร้าเลิศฤทธิ์ [จบ 55]
in สวัสดีปีใหม่ 2014 ครับ
on January 01, 2014, 07:06:50 AM

No New Posts รุ่นพี่/ศิษย์เก่า

สำหรับรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าแนะนำตัวเท่านั้น หากต้องการคุยเรื่องอื่นกรุณาใช้ห้องข้างบน(General Discussion)

11 Posts
4 Topics

Last post by นายสาธิต เร้าเลิศฤทธิ์ [จบ 55]
in สารจากรุ่นพี่ (สมัครงาน)...
on February 10, 2015, 07:58:29 AM

No New Posts วิชาอื่นๆ

วิชาที่เรียนอื่นทุกวิชาเชิญ หัวข้อนี้ นัดลอกการบ้าน นินทาคนสอน ระบายความในใจ

Moderator: Han Hyo-joo

36 Posts
11 Topics

Last post by sos
in Re: อาจาร์ยครับ ช่วยหน่อ...
on February 24, 2015, 08:51:53 AM

No New Posts เรื่องทั่วไป

สำหรับการสอบถามเรื่องต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในหัวข้อใดมาห้องนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts หนังสือ/เอกสาร/ซอฟแวร์

หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ ที่เป็นไฟล์ แจ้งให้ Download แต่ห้ามส่งลิ้งค์เข้าและออกมาในนี้เด็ดขาด รวมทั้ง Copy ลิ้งค์ ส่งให้กันทาง social media หากตรวจสอบพบ โดนลงโทษ

5 Posts
1 Topics

Last post by pansatorn35
in Re: ตำราสำหรับการเรียน ว...
on February 26, 2015, 09:28:26 PM

No New Posts การบ้านและงานที่มอบหมาย

สำหรับการสั่งการบ้านและงานที่มอบหมาย หรือนำการบ้านมาส่งตามคำสั่งจากห้องนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts เรื่องทั่วไป

สำหรับการสอบถามเรื่องต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในหัวข้อใดมาห้องนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts การบ้านและงานที่มอบหมาย

สำหรับการสั่ง การบ้านและงานที่มอบหมาย

3 Posts
1 Topics

Last post by hubble
in Re: ส่งการบ้าน expanding...
on February 24, 2015, 09:42:36 AM

No New Posts หนังสือ/เอกสาร/ซอฟแวร์

หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ ที่เป็นไฟล์ แจ้งให้ Download แต่ห้ามส่งลิ้งค์เข้าและออกมาในนี้เด็ดขาด รวมทั้ง Copy ลิ้งค์ ส่งให้กันทาง social media หากตรวจสอบพบ โดนลงโทษ

1 Posts
1 Topics

Last post by sos
in เอกสารประกอบการสอน PART ...
on February 14, 2015, 09:06:35 AM

No New Posts เรื่องทั่วไป

สำหรับการสอบถามเรื่องต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในหัวข้อใดมาห้องนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts การบ้านและงานที่มอบหมาย

สำหรับการสั่ง การบ้านและงานที่มอบหมาย

3 Posts
3 Topics

Last post by NSR
in Expander I/O - HomeWork1
on February 24, 2015, 05:09:45 AM

No New Posts หนังสือ/เอกสาร/ซอฟแวร์

หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ ที่เป็นไฟล์ แจ้งให้ Download แต่ห้ามส่งลิ้งค์เข้าและออกมาในนี้เด็ดขาด รวมทั้ง Copy ลิ้งค์ ส่งให้กันทาง social media หากตรวจสอบพบ โดนลงโทษ

6 Posts
4 Topics

Last post by sos
in The Virtual System Model...
on February 24, 2015, 09:00:59 AM

No New Posts วิชา Engineering Project I and II

สำหรับ นศ. ทั่วไปปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม[คนอื่นที่ไม่ใช่เด็กผม]สอบถามปัญหา, ต้องการข้อมูล, เรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้ ต้องเข้ามาแสดงตัวที่นี่ ไม่รับปรึกษาผ่านช่องทางอื่นๆ

145 Posts
33 Topics

Last post by surasak
in Re: โปรแกรม CitectSCADA ...
on November 25, 2014, 01:41:38 AM

No New Posts อาจารย์ทีปรึกษา..โครงการ

ข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงทุกโครงการฯ

50 Posts
14 Topics

Last post by sos
in นศ.ที่ทำโพรเจคกับผม ปัจจ...
on February 13, 2015, 12:18:28 PM

No New Posts The Harmonics Analyzer

เครื่องวิเคราะห์สัญญาณฮาร์โมนิคในระบบไฟฟ้า
1. นายอวยพร สิริมหาไชยกุล
2. นายกำธร รุ่งจำรัส
3. นายทศมาศ วงษ์พรม
4. นางสาวปรารถนา การรอบรู้

7 Posts
2 Topics

Last post by hubble
in Re: รายงานปัญหาและความก้...
on February 16, 2015, 07:13:58 PM

No New Posts Power Meter for Energy Management System

มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการจัดการพลังงาน
1. นายนัทธพงศ์ ศรีวิชัย
2. นายกรกฎ ตันตรา
3. นายวีรพล ปิ่นแก้ว
4. นางสาวนุศรา พุทธกะ

6 Posts
3 Topics

Last post by NSR
in รายงานความก้าวหน้า..
on February 24, 2015, 12:37:58 AM

No New Posts The automation warning system

ระบบเตือนภัยอัตโนมัติสำหรับบ้าน
1. นายปริญญา โหมดตาด
2. นายปรีชา ธรรมชัย
3. นายบัณฑิต ห่วงรัตน์
4. นายสรพนธ์ บุญสม

1 Posts
1 Topics

Last post by ปริญญา โหมดตาด
in รายงานปัญหาและความก้าวหน...
on February 24, 2015, 01:30:30 AM

No New Posts The Optical Color Sorting System

ระบบคัดแยกสีวัตถุด้วยแสง
1. นายเศรษฐโชค พรสินชัย
2. นายวิชยุตม์ คำถนอม
3. นายอนุวัตน์ ปงกาวงค์

8 Posts
4 Topics

Last post by poo30070
in โครงสร้างและขั้นตอนการทำ...
on January 04, 2015, 08:48:05 PM

No New Posts The Minerals Mixed System for Growing Hydroponics Vegetables

ระบบผสมแร่ธาตุสำหรับการปลูกผักไฮโดโปรนิค
1. นายพงษ์รัช เขียนเอี่ยม
2. นายอภินัทธ์ มีศรี
3. นายณัฐพงษ์ ถาวร

2 Posts
1 Topics

Last post by sos
in Re: บทที่1ครับ
on November 04, 2014, 03:01:42 PM

No New Posts X-POLL

1 Posts
1 Topics

Last post by sos
in แบบสำรวจความพึงพอใจการใช...
on October 20, 2013, 11:52:34 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board