No New Posts General Discussion

สำหรับสนทนาทั่วไป ถามข้อสงสัย ห้ามพูดถึงคนนอก กฎหมาย หากจำเป็นให้ใช้นามสมมุติ

237 Posts
51 Topics

Last post by sos
in We stand with Paris
on November 15, 2015, 10:57:35 PM

No New Posts รุ่นพี่/ศิษย์เก่า

สำหรับรุ่นพี่หรือศิษย์เก่าแนะนำตัวเท่านั้น หากต้องการคุยเรื่องอื่นกรุณาใช้ห้องข้างบน(General Discussion)

13 Posts
4 Topics

Last post by นายสาธิต เร้าเลิศฤทธิ์ [จบ 55]
in Re: สารจากรุ่นพี่ (สมัคร...
on June 26, 2015, 09:57:58 AM

No New Posts วิชาอื่นๆ

วิชาที่เรียนอื่นทุกวิชาเชิญ หัวข้อนี้ นัดลอกการบ้าน นินทาคนสอน ระบายความในใจ

Moderator: Han Hyo-joo

39 Posts
12 Topics

Last post by นายสาธิต เร้าเลิศฤทธิ์ [จบ 55]
in Re: อาจารพอมีเอกสารของ d...
on March 17, 2015, 02:27:04 PM

No New Posts เรื่องทั่วไป

สำหรับการสอบถามเรื่องต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในหัวข้อใดมาห้องนี้

63 Posts
2 Topics

Last post by ApichaiChanpang
in Re: ให้ นศ. มาลงทะเบียนบ...
on November 26, 2015, 10:17:03 PM

No New Posts หนังสือ/เอกสาร/ซอฟแวร์

หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ ที่เป็นไฟล์ แจ้งให้ Download แต่ห้ามส่งลิ้งค์เข้าและออกมาในนี้เด็ดขาด รวมทั้ง Copy ลิ้งค์ ส่งให้กันทาง facebook หากตรวจสอบพบ โดนลงโทษ

7 Posts
4 Topics

Last post by sos
in Re: โปรแกรมการจำลองการทำ...
on November 22, 2015, 06:43:59 PM

No New Posts การบ้านและงานที่มอบหมาย

สำหรับการสั่ง การบ้านและงานที่มอบหมาย หรือนำการบ้านมาส่งตามคำสั่งจากห้องนี้

0 Posts
0 Topics

No New Posts วิชา Engineering Project I and II

สำหรับ นศ. ทั่วไปปรึกษาวิชาโครงงานวิศวกรรม[คนอื่นที่ไม่ใช่เด็กผม]สอบถามปัญหา, ต้องการข้อมูล, เรื่องที่ไม่มีใครช่วยได้ ต้องเข้ามาแสดงตัวที่นี่ ไม่รับปรึกษาผ่านช่องทางอื่นๆ

151 Posts
36 Topics

Last post by srirachat
in Microsoft Word 3D Printe...
on December 20, 2015, 06:39:19 PM

No New Posts อาจารย์ทีปรึกษา..โครงการ

ข้อความจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงทุกโครงการฯ

52 Posts
14 Topics

Last post by srirachat
in Re: นศ.ที่ทำโพรเจคกับผม ...
on February 29, 2016, 12:37:49 PM

No New Posts The Minerals Mixed System for Growing Hydroponics Vegetables

ระบบผสมแร่ธาตุสำหรับการปลูกผักไฮโดโปรนิค
1. นายพงษ์รัช เขียนเอี่ยม
2. นายอภินัทธ์ มีศรี
3. นายณัฐพงษ์ ถาวร

65 Posts
4 Topics

Last post by นาย พงษ์รัช เขียนเอี่ยม
in Re: รายงานความก้าวหน้า [...
on July 21, 2015, 05:55:08 PM

No New Posts The Optical Color Sorting System

ระบบคัดแยกสีวัตถุด้วยแสง
1. นายเศรษฐโชค พรสินชัย
2. นายวิชยุตม์ คำถนอม
3. นายอนุวัตน์ ปงกาวงค์

72 Posts
8 Topics

Last post by poo30070
in เรื่องการส่งรูปเล่มโปรเจ...
on April 06, 2016, 06:08:39 PM

No New Posts The automation warning system

ระบบเตือนภัยอัตโนมัติสำหรับบ้าน
1. นายปริญญา โหมดตาด
2. นายปรีชา ธรรมชัย
3. นายบัณฑิต ห่วงรัตน์
4. นายสรพนธ์ บุญสม

1 Posts
1 Topics

Last post by ปริญญา โหมดตาด
in รายงานปัญหาและความก้าวหน...
on February 24, 2015, 01:30:30 AM

No New Posts Power Meter for Energy Management System

มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับการจัดการพลังงาน
1. นายนัทธพงศ์ ศรีวิชัย
2. นายกรกฎ ตันตรา
3. นายวีรพล ปิ่นแก้ว
4. นางสาวนุศรา พุทธกะ

6 Posts
3 Topics

Last post by NSR
in รายงานความก้าวหน้า..
on February 24, 2015, 12:37:58 AM

No New Posts The Harmonics Analyzer

เครื่องวิเคราะห์สัญญาณฮาร์โมนิคในระบบไฟฟ้า
1. นายอวยพร สิริมหาไชยกุล
2. นายกำธร รุ่งจำรัส
3. นายทศมาศ วงษ์พรม
4. นางสาวปรารถนา การรอบรู้

7 Posts
2 Topics

Last post by hubble
in Re: รายงานปัญหาและความก้...
on February 16, 2015, 07:13:58 PM

  • No New Posts
  • Redirect Board

Surachai ::SoS's Board:: - Info Center